Szczepy

1. Olsztyński Szczep Drużyn Harcerskich „Źródło”

6 Olsztyński Szczep

11. Olsztyński Szczep Harcerski i Zuchowy „Enigma”

21. Olsztyński Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Szarpie”