9 OGZ „Dzielne Świetliki”

Zapraszamy wszystkie dzieci od 0 do 3 klasy szkoły podstawowej do Świetlikolandii!

Znakiem rozpoznawczym gromady jest nasz przyjaciel Świetlik oraz niebiesko-żółte chusty. Lubimy śpiewać, tańczyć, poznawać nowe rzeczy! Działamy w 6 Olsztyńskim Szczepie Specjalnościowym. Współpracujemy z 9 Olsztyńską Drużyną Harcerską „Flava Nigra” oraz 82 Olsztyńską Obronną Drużyną Harcerzy.

https://www.youtube.com/watch?v=KD7C57t0kLQ&t=3s 

 

Drużynowa: pwd. Anna Worobel

Kontakt: 517 323 980,
dzielneswietliki@zhp.net.pl

Strona internetowa: www.dzielneswietliki.wordpress.com

Rejon działania: Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jana Brzechwy

Dzień i miejsce zbiórek: Piątki w godzinach 17:00-18:30, w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 32,
ul. Wiecherta 14 (os. Jaroty)