Odszedł na Wieczną Wartę

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że na Wieczną Wartę odszedł ŚP. hm. Lech Dobradin – wieloletni instruktor naszego hufca, wiceprzewodniczący Sądu Harcerskiego Chorągwi Warmińsko –Mazurskiej.

Druh Lech przygodę z harcerstwem rozpoczął w 1945 r., a po przyjeździe do Olsztyna został członkiem 24. Warmińsko – Mazurskiej Drużyny Harcerskiej im. Roberta Baden – Powella. 14 lipca 1948 r. na polach Grunwaldu złożył przyrzeczenie harcerskie. We wrześniu 1949 r. objął funkcję drużynowego 24. W-MDH. W latach 50. pracował jako wychowawca i wykładowca rysunku technicznego w Bursie Szkół Zawodowych w Olsztynie, wstąpił też do Zespołu Pieśni i Tańca przy Komendzie Wojewódzkiej „Służba Polsce”. Po reaktywacji ZHP w 1956 r. założył drużynę harcerską działającą przy Szkole Podstawowej nr 3 w Olsztynie, a w 1960 r. szczep harcerski przy Szkole Podstawowej nr 11. Wspólnie z ówczesną komendą pracował nad nadaniem imienia „Rodło” Hufcu Olsztyn. Z pasji do podróży w 1969 r. został pilotem wycieczek zagranicznych. Wspólnie z harcerzami podróżował m.in. do Wilna, Kijowa i Moskwy. W 1983 r. wyjechał do Chicago, gdzie spotkał się z polskimi harcerzami i skautami. Od 1986 r. prowadził Krąg Instruktorski, a następnie został członkiem Komisji Rewizyjnej Hufca, zaś w latach 1990 – 1999 r. byłej jej przewodniczącym. Do 2002 r. był przewodniczącym Sądu Harcerskiego Hufca. W 2004 r. został wybrany na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Chorągwi. Funkcję pełnił blisko 15 lat.

Druh Lech brał udział w wielu harcerskich akcjach m.in. Operacja Bieszczady-40, Operacja 1001 Frombork czy w Zlotach Grunwaldzkich. Był organizatorem wielu biwaków, obozów i kursów. Przeszkolił setki harcerzy i instruktorów. Całe życie oddany był harcerstwu, ludziom i swoim pasjom.

Za działalność na rzecz harcerstwa został wyróżniony m.in. Złotym Krzyżem za zasługi dla ZHP, Odznaczeniem za zasługi dla Chorągwi Warmińsko – Mazurskiej w Olsztynie w stopniu złotym, Odznaczeniem Zasłużony dla Hufca ZHP Rodło Olsztyn w stopniu złotym.

Druhny i Druhowie!

Ogłaszamy miesięczną żałobę w Hufcu ZHP Rodło Olsztyn. Sztandary harcerskie polecam przepasać kirem, a na Krzyże Harcerskie polecam nałożyć czarne przepaski.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 6 marca 2021 r. o godzinie 9:00 w Parafii Św. Mateusza przy ul. Popiełuszki w Olsztynie. Pożegnanie na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Poprzecznej.

Prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności podczas uroczystości.