Podstawowa Składka Członkowska

Zgodnie z uchwałą nr 51-XL Rady Naczelnej z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie podstawowej składki członkowskiej, członkowie ZHP opłacają składkę zgodnie ze swoim przydziałem służbowym w następujących terminach:

  • do 20 stycznia za I kwartał,
  • do 20 kwietnia za II kwartał,
  • do 20 lipca za III kwartał,
  • do 20 października za IV kwartał.

Podstawowa Składka Członkowska wynosi 30 zł/kwartał, co daje 120 zł/rok. Składki należy opłacić przelewem na poniższe dane:

Odbiorca: Hufiec ZHP Rodło Olsztyn

Numer konta: 13 1600 1462 1839 6916 2000 0001

Tytuł przelewu: PSCZ kwartał … rok …  imię + nazwisko przykład: PSCZ kwartał I 2021 Jan Kowalski

Pod dokonaniu wpłaty prześlij potwierdzenie przelewu na rodło@zhp.pl.