Składki instruktorskie

 

Składki instruktorskie wynoszą 6 zł/miesiąc. Składki opłacamy od stycznia do grudnia co daje 72 zł rocznie. Składki można opłacić w biurze hufca lub przelewem na numer konta hufcowego. W tytule należy wpisać rok oraz imię i nazwisko instruktora.

Konto hufca
BGZ BNP PARIBAS13 1600 1462 1839 6916 2000 0001