Podziękowanie od Wojewody Artura Chojeckiego

15 grudnia 2016 r, na uroczystej konferencji Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki wręczył naszym harcerzom podziękowanie za szerzenie idei pamięci narodowej i wyróżniającą się działalność związaną z upamiętnieniem miejsc walk pamięci i męczeństwa. Cieszymy się bardzo, że nasza coroczna praca na cmentarzach została doceniona!

nagroda od wojewody dla hufca rodło