Obozy harcerskie 2019

Wakacje 2019 spędź na obozie z harcerzami, aktywnie i bezpiecznie! Od wielu lat organizujemy wypoczynek letni
dla dzieci i młodzieży na terenie całego kraju.

Nasza kadra to instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego, którzy prowadzą pracę śródroczną drużyn harcerskich
i gromad zuchowych na terenie Olsztyna.


➡ BIESZCZADY ➡ Obóz Szczepu Źródło w Woli Michowej (21-30.06.2019)


➡ GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE ➡ Obóz Szczepu Enigma w Białym Brzegu (22.06-4.07.2019)


➡ BESKIDY ➡ Obóz 6. Szczepu w Jaworze Nałęże (1-12.07.2019)


➡ MORZE BAŁTYCKIE  ➡ Obóz Szczepu Szarpie w Szklanej Hucie (1-14.07.2019)