Obchody 11.11.2019

11.11 jest to szczególnie ważny dzień z tej okazji reprezentacja z naszego hufca uczestniczyła w obchodach miejskich.

Brali udział we Mszy świętej, następnie udali się na marsz Niepodległości