Komenda Hufca

 • pwd. Aleksandra Laskowska – Komendant Hufca
 • phm. Marta Jeleniewska – Z-ca komendanta ds. programowych
 • pwd. Kamila Janczewska – Z-ca komendanta ds. organizacyjnych
 • phm. Mariusz Bółkowski – Skarbnik hufca
 • phm. Monika Olber – Członek komendy ds. pracy z kadra
 • pwd. Maja Kuleszo – Członek komendy
 • pwd. Karolina Łukasik – Szef Biura Hufca

Komisja Rewizyjna Hufca

 • phm. Marek Pacholec – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • hm. Marcin Wójcik
 • phm. Rafał Paszkowski
 • pwd. Rafał Śliwiak
 • WAKAT

Komisja Stopni Instruktorskich

 • hm. Robert Zienkiewicz – Przewodniczący Komisji Stopni Instruktorskich
 • hm. Marcin Jeleniewski
 • hm. Marcin Wójcik
 • phm. Marek Pacholec
 • phm. Monika Olber