Władze

Komenda Hufca

 • pwd Maja Kuleszo – komendantka hufca
 • phm. Mariusz Bółkowski – skarbnik hufca
 • phm. Kamila Janczewska – z-czyni komendantki ds. organizacyjnych
 • pwd. Anna Worobel – z-czyni komendantki ds. programowych
 • pwd. Kamila Brzozowska – z-czyni komendantki ds. pracy z kadrą
 • pwd. Karolina Łukasik – członkini komendy
 • phm. Marta Jeleniewska – członkini komendy
 • phm. Monika Olber – członkini komendy
 • pwd. Aleksandra Laskowska – członkini komendy
 • pwd. Adrianna Nietubyć – członkini komendy

Komisja Rewizyjna Hufca

 • hm. Bogusława Trepanowska – przewodnicząca
 • phm. Anna Pesta – wiceprzewodnicząca
 • pwd. Julia Jakowska – sekretarz
 • hm. Marcin Wójcik – członek
 • pwd. Rafał Śliwiak – członek
 • pwd. Paulina Teliczan – członkini
 • pwd. Jarosław Polewacz – członek

Komisja Stopni Instruktorskich

 • hm. Robert Zienkiewicz – przewodniczący
 • hm. Bogusława Trepanowska
 • hm. Marcin Jeleniewski
 • hm. Marcin Wójcik
 • phm. Anna Pesta