Władze

Komenda Hufca

 • phm. Marta Jeleniewska – Komendantka Hufca
 • phm. Kamila Janczewska – Z-ca komendantki ds. organizacyjnych
 • phm. Mariusz Bółkowski – Skarbnik hufca
 • phm. Monika Olber – członek komendy ds. pracy z kadrą
 • pwd. Aleksandra Laskowska – członek komendy ds. programu
 • pwd. Karolina Łukasik – członek komendy ds. pracy biura hufca
 • pwd. Maja Kuleszo – członek komendy

Komisja Rewizyjna Hufca

 • phm. Marek Pacholec – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • hm. Marcin Wójcik
 • pwd. Rafał Śliwiak
 • pwd. Kacper Kuniec

Komisja Stopni Instruktorskich

 • hm. Robert Zienkiewicz – Przewodniczący Komisji Stopni Instruktorskich
 • hm. Marcin Jeleniewski
 • hm. Marcin Wójcik
 • hm. Bogusława Trepanowska
 • phm. Marek Pacholec
 • phm. Anna Pesta