W skład Komisji Stopni Instruktorskich wchodzą:

hm. Robert Zienkiewicz – przewodniczący
hm. Marcin Jeleniewski
hm. Marcin Wójcik
phm. Marek Pacholec