Komendant Hufca – pwd. Aleksandra Laskowska
Z-ca komendanta ds. programowych – phm. Marta Jeleniewska
Z-ca komendanta ds. organizacyjnych – pwd. Kamila Janczewska
Skarbnik hufca – phm. Mariusz Bółkowski
Członek komendy ds. pracy z kadra – phm. Monika Olber
Członek komendy – pwd. Maja Kuleszo
Szef Biura Hufca – pwd. Karolina Łukasik