Historia Hufca

HISTORIA ZHP W OLSZTYNIE
1919 – Zbigniew Pieniężny zakłada w Olsztynie pierwszy zastęp harcerski. Harcerze włączyli się w pomoc przy organizacji plebiscytu.
1924 – Zbigniew Pieniężny zakłada w Olsztynie pierwszą drużynę harcerską.
20.10.1935 – Powstanie hufca Wschodniopruskiego z (nieoficjalnie) Ryszardem Knosałą na czele.
29.06.1939 – Ostatnia przedwojenna odprawa instruktorów w Olsztynie.
1941-1942 – Konspiracyjna akcja „Warmia i Mazury”, której celem było przygotowanie się do pracy na ziemi warmińskiej, która jak przewidywano miała po wojnie trafić pod zwierzchnictwo polskie.
18.05.1945 – Do Olsztyna powraca z KL Ravensbrück przedwojenna działaczka harcerska – Otylia Grot.
Wrzesień 1945 – powstanie przy olsztyńskich szkołach pierwszych drużyn: DH im. Batalionu „Parasol”, DH im. Batalionu „Zośka,”, DH im. Batalionu „Wigry”. Rozporządzeniem Pełnomocnika Rządu na Okręg Mazurski, przyznano harcerstwu budynek po „Hitlerjugendherberger”, który zaczął funkcjonować jako stanica harcerska (obecnie w budynku mieści się XII LO im. Marii i Georga Dietrichów).
10.10.1945 g.18.00 – w siedzibie Wojewódzkiej Kolumny do Walki z Epidemiami w Olsztynie zebrała się starszyzna harcerska Olsztyna, powołując Warmińsko-Mazurską Komendę Harcerzy z hm. Konradem Zembrzuskim na czele.
Wakacje 1946 – HAL nad jeziorem Ukiel (Krzywym). Wzięło w niej udział ok. 200 harcerzy. Komendantem zgrupowania był phm. Witold Okulewicz.
1947 – Hufiec Olsztyn otrzymuje sztandar, ufundowany przez mieszkańców. Srebrne gwoździe sztandaru wykonano z niemieckich wilhelmowskich pięciomarkówek znalezionych na starym mieście w czasie odgruzowywania.
1950 – W miejsce rozwiązanej chorągwi powstaje Wydział Harcerski przy zarządzie wojewódzkim ZMP. Zaczynają powstawać Harcerskie Organizacje Podziemne. Najsłynniejszą z nich była HOP „Iskra” z Wiesławem Kasberukiem na czele (zobacz film „Harcerska Sprawa” Krzysztofa Wołoczko).
Sierpień 1956 – III Plenum ZG ZHP, przekształcenie w Organizację Harcerską Polski Ludowej. Komendantem powiatowym OHPL zostaje Ryszard Lenczewski.
16 grudnia 1956 – wznowienie działalności ZHP.
Listopad 1958 – komendantem hufca zostaje pwd Janusz Borawski.
9 września 1958 – opracowanie założeń programowych i organizacyjnych operacji „Perkoz”.
1958 – Powstanie Rady Przyjaciół Harcerstwa z przewodniczącym MRN Julianem Molendą na czele.
11.101959 – powstała 1 DH „Perkoz” z hm. Pawłem Szawłowskim na czele. Była to drużyna instruktorska, skupiająca harcerzy powyżej 16r.ż., biorących udział w operacji „Perkoz”. W skutek jej działań W roku 1960 hufiec Olsztyn liczył 2083 harcerzy i 948 zuchów.
9 maja 1966 – Hufiec otrzymuje tytuł i odznakę Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej
15 lipca 1966 – Ogólnopolski Komitet Frontu Jedności Narodu nadał Hufcowi Odznakę Tysiąclecia „za działalność społeczną w obchodach tysiąclecia państwa polskiego” W roku 1968 hufiec liczył 3980 harcerzy i 1729 zuchów,
30 maja 1967 roku na mocy uchwały nr 91/438/67 Hufcowi Olsztyn nadano nazwę „Rodło”.
10 sierpnia 1967 – Rozkaz Komendanta Chorągwi z informacją o powyższej uchwale.
11 lipca 1972 godz.17.00 – Otwarcie Ośrodka Harcerskiego Hufca Olsztyn nad jeziorem
Gim w Bałdach Piec.

Opracował HO Grzegorz Skórski

_______________________________________________________________

Bibliografia
1. Z dziejów harcerstwa na Warmii i Mazurach /1/ Zeszyty historyczne… Olsztyn, 1984r.
2. J. Bojarski: Zarys historii Warmińsko-Mazurskiej Chorągwi w Olszynie. Referat
wygłoszony na sesji poświęconej historii ZHP na Warmii i Mazurach . Kętrzyn, 22 maja
1982r.
3. Olgierd Lewicki. Wspomnienia instruktora harcerskiego. Olsztyn 1982r.
4. ZMP – kierownikiem organizacji harcerskiej. Głos olsztyński 1955 rok nr 22.
5. Dom harcerza rozpoczyna działalność wychowawczą. Życie olsztyńskie 1956r. nr.229
6. H. Leśniowski. Z dziejów harcerstwa na Warmii i Mazurach. Olsztyn, 1976r.
7. Rozkaz specjalny z dnia 11.10.1956r. Brzask 1959r. nr 11
8. Sprawozdanie Komendy Chorągwi ZHP na IV Konferencję sprawozdawczo-wyborczą
za okres 01.01.1960-30.12.1962.
9. Sprawozdanie Komendy Chorągwi na V Konferencję sprawozdawczo-wyborczą za lata
1965-1969.