Zapraszamy do pobrania książki
hm. Lecha Dobradina
„Harcerstwo moim życiem”
wydanej z okazji Zlotu Siedemdziesięciolecia
Nadania Sztandaru Hufcowi ZHP „Rodło”

Pobierz PDF