„Harcerstwo moim życiem”

Zapraszamy do pobrania książki hm. Lecha Dobradina „Harcerstwo moim życiem”
wydanej z okazji Zlotu 70-lecia Nadania Sztandaru Hufcowi ZHP „Rodło” Olsztyn.