Wykaz jednostek hufca

Niniejszy wykaz jednostek naszego hufca nie zawiera miejsc, gdzie obywają się zbiórki. Informacje te uzyskasz bezpośrednio
z podstrony drużyny (tam znajdują się dokładniejsze informacje o jednostce, kontakty, terminy zbiórek i miejsce spotkań).
Tu podaliśmy jedynie rejony działania.

Gromady Zuchowe skupiające dzieci w wieku 6-9 lat:


Drużyny Harcerskie skupiające dzieci i młodzież w wieku 10-16 lat 


 

Drużyny Starszoharcerskie skupiające dzieci i młodzież w wieku 13-16 lat 


Drużyny Wielopoziomowe skupiające dzieci i młodzież w wieku 10-18 lat 


Drużyny Wędrownicze skupiające młodzież pow. 16 lat