Ewidencja ZHP

Zgłaszanie problemów

Zespół ds. ewidencji przyjmuje i rozwiązuje zgłoszenia w 3 obszarach (PJO, TJO, GK). Aby zespół mógł zachować szybkość reakcji należy przesłać zakres danych zawierających informacje wg poniższego wzoru:

  1. Kto zgłasza problem + nr karty ewidencyjnej.
  2. Jako kto jest zalogowany.
  3. Jaką jednostkę ma wybraną do pracy (informacje w stopce strony) nazwa + kod jednostki.
  4. Co chciał zrobić.
  5. Na kim/czym (nazwa + kod jednostki lub nr karty ewidencyjnej lub nr pesel).
  6. Jakie dane wprowadzał.
  7. Jaki był błędny efekt.
  8. Jaki powinien być prawidłowy.

Brak tych danych uniemożliwia nam udzielnie skutecznej pomocy.

Wszystkie sprawy należy zgłaszać za pomocą systemu HelpDesk ZHP (http://helpdesk.zhp.pl/)  lub pod adresem helpdesk@zhp.pl

Wszelkie zgłoszenia wysyłane ze skrzynek pocztowych spoza domen ZHP nie będą w żaden sposób obsługiwane.