Biwaki

Zgłoszenie biwaku poprzez e-mail

Aby móc zgłosić biwak musisz mieć zaakceptowany plan biwaku i preliminarz wraz z listą odpłatności uczestników biwaku. Dokumenty należy wysłać najpóźniej 10 dni przed planowanym biwakiem na adres: program.rodlo@zhp.net.pl

Zgłoszenie biwaku w hufcu

Zgłosić biwak (wypełnić kartę biwaku oraz podać listę uczestników) należy najpóźniej do WTORKU poprzedzającego biwak. Zgłosić biwak należy w siedzibie hufca, zgłoszenie muszą podpisać opiekunowie i drużynowy danej jednostki.

Polisa ubezpieczeniowa

Jeśli chcecie skorzystać z polisy hufcowej to najpóźniej w PONIEDZIAŁEK poprzedzający biwak należy wysłać dane do ubezpieczenia na adres: rodlo@zhp.pl w Excelu według wzoru hufcowego.

Rozliczenie biwaku

Biwak rozliczamy po zakończonym biwaku, nie później niż do ostatniego dnia miesiąca. Do rozliczenia niezbędne są opisane faktury,

 

Wzory wszystkich dokumentów znajdziesz w hufcowym repozytorium 😉

W razie wypadku podczas biwaku lub obozu należy niezwłocznie skontaktować się z Komendantem Hufca.