Biwakowe terminy

1. Jeśli chcecie skorzystać z polisy hufcowej to najpóźniej w PONIEDZIAŁEK poprzedzający biwak należy wysłać dane do ubezpieczenia na adres: rodlo@zhp.pl w excelu według wzoru hufcowego.

2. Zgłosić biwak (wypełnić kartę biwaku oraz podać listę uczestników) należy najpóźniej do WTORKU poprzedzającego biwak. Zgłosić biwak należy w siedzibie hufca, zgłoszenie muszą podpisać opiekunowie i drużynowy danej jednostki.

3. Aby móc zgłosić biwak musisz mieć zaakceptowany plan biwaku i preliminarz wraz z listą odpłatności uczestników biwaku. Dokumenty należy wysłać najpóźniej 7 dni przed planowanym biwakiem, czyli do SOBOTY poprzedzającej biwak. Dokumenty należy przesłać na adres: program.rodlo@zhp.net.pl

Wzory wszystkich dokumentów znajdziesz w hufcowym repozytorium 😉

 

W razie wypadku podczas zbiórki, biwaku lub obozu należy niezwłocznie skontaktować się z Komendantem Hufca.