Betlejemskie Światełko Pokoju!

16.12 .2019.
harcerze z naszego hufca wzięli udział w przekazaniu Betlejemskiego Światełka Pokoju.