Akcja Znicz

W niedzielę, 29 października rozpoczęliśmy Akcję znicz, która w tym roku potrwa do środy 1 listopada.

Naszych harcerzy można spotkać na stoiskach – przy wejściu głównym cmentarza przy ul. Poprzecznej, na rogu cmentarza przy ul. Poprzecznej oraz w Dywitach przy głównym wejściu od strony al. Wojska Polskiego.

Zebrane podczas akcji fundusze w pierwszej kolejności zostaną przeznaczone na zakup zniczy, które ustawiamy na opuszczonych grobach, a także na utrzymanie siedziby naszego hufca.