Twój 1 procent wykorzystamy na:

?organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży
⛺dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży na wypoczynek podczas wakacji letnich i ferii zimowych
⛵ organizację imprez turystycznych i kulturalnych (takich jak rajdy, spływy kajakowe, festiwale piosenek)
?wsparcie inicjatyw naszych zuchów i harcerzy

więcej na: http://rodlo.zhp.pl/1-dla-hufca-rodlo/