1% dla Hufca „Rodło”

Od dziesiątek lat funkcjonujemy na terenie Olsztyna, wychowując i organizując czas wolny dzieciom i młodzieży
z naszego miasta.
Związek Harcerstwa Polskiego, jak i funkcjonujące w jego ramach jednostki, w tym także Hufiec Rodło Olsztyn, są jednostkami organizacji pożytku publicznego, nieotrzymującymi pieniędzy z budżetu ani innych organów państwowych.

Jak przekazać 1 procent podatku na
HUFIEC ZHP RODŁO OLSZTYN?

Aby 1% trafił bezpośrednio do naszego hufca, należy:

  •  wskazać Związek Harcerstwa Polskiego jako organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1 procent wpisując KRS 0000271499
  •  w rubryce „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem” wpisać: Cel Szczegółowy: HUFIEC ZHP RODŁO OLSZTYN

Przekazane pieniądze Urząd Skarbowy sam prześle na nasze konto. Twój 1 procent wykorzystamy na:

  • organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży
    dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży na wypoczynek podczas wakacji letnich i ferii zimowych
  • organizację imprez turystycznych i kulturalnych (takich jak rajdy, spływy kajakowe, festiwale piosenek)
  • wsparcie inicjatyw naszych zuchów i harcerzy.

Dziękujemy wszystkim, którzy poprą nasze działania!